wtorek, 15 lipca 2014

Hello Summer!

     W dzisiejszym poście kilka zdjęć z ostatniego spaceru a na nich: stara (ale jak nowa) sukienka z H&M z mojej ulubionej kolekcji Garden ;) w połączeniu z sandałami w kolorze fuksji.
     W związku z tym, że przewodnim motywem bloga są kwiaty a podczas robienia zdjęć natykam się na wiele różnych gatunków, to od tego posta rozpoczynam nowy cykl pod tytułem "ZIELNIK" z opisem jednego, pasującego do całej stylizacji, gatunku. Dzisiaj... cykoria wędrownik :)

     In today's post a few pictures from the last walk with them: an old (but as new) dress from H&M with my favorite collection Garden ;) in conjunction with sandals in fuchsia. In view of the fact that the primary motive of the blog are the flowers and when shooting come across many different species, it is from this post I begin a new series titled "HERBARY" with the description of one that fit the whole styling of the genre. Today ... chicory wanderer :)
"Księga stylu Coco Chanel" - prezent dla mnie (ode mnie ;) ) z okazji obrony i zakończenia studiów :)
Zapraszam do obejrzenia całego postu :-)
New phone - Nokia Lumia 630
 W zestawie / In set:
  • sukienka / dress - H&M
  • buty / shoes - Syrena
  • kolczyki / earrings - Orsay
  • kwiat / flower - H&M
     Cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.) – gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Rodzimy obszar jego występowania to znaczna część Europy, Azji, Algieria i Tunezja w Afryce Północnej. W polskiej florze jest archeofitem pospolicie występującym na całym obszarze.
- ciąg dalszy opisu: na dole postu :)

     Chicory (Cichorium intybus L.) - a species of plant in the family Asteraceae. The native area of ​​its occurrence is a significant part of Europe, Asia, Algeria and Tunisia in North Africa. The Polish flora is archeofitem commonly occurring throughout the area. 
- read more: below photos :)
 
 
 
 
 
      Cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.)
 
Łodyga
    Osiąga wysokość 30–120 cm. Łodygi dość cienkie, rozgałęzione, zielonkawoszare, u nasady szorstko owłosione, odporna na zerwanie dzięki zawartości mocnych włókien.

Liście
    Na łodygach rzadko rozmieszczone, niewielkie, lancetowate, siedzące, całobrzegie lub lekko ząbkowane, o strzałkowatej lub sercowatej nasadzie. Liście dolne owłosione od spodu, tworzące przyziemną rozetę, zatokowo pierzastodzielne, długości 10–20 cm.

Kwiaty
    Kwiaty niebieskie, czasem białe lub różowe. Koszyczki kwiatowe o średnicy 3–4 cm, złożone z licznych, języczkowatych kwiatów, osadzone na szczytach łodyg i w kątach łodyg bocznych lub górnych liści. Listki okrywy koszyczka ułożone w 2 szeregach, gruczołowato owłosione. Kwiaty brzeżne dłuższe, lancetowate. Otwarte tylko w ciągu dnia, bardzo trwałe.
 Owoce
    Odwrotnie jajowate, 2–5-kanciaste Niełupki z wieńcem z krótkich łusek. Roślina wiatrosiewna.

Korzeń
    Korzeń palowy, mało rozgałęziony, gruby, mięsisty, brunatny i gorzki w smaku.

ZASTOSOWANIE
    Roślina lecznicza – używana w ziołolecznictwie od czasów prehistorycznych, m.in. w krajach niemieckojęzycznych i arabskich, stosowana także w homeopatii. Została zidentyfikowana przez Nil Sari jako jedna z roślin opisywanych przez Avicennę (pod nazwą "hindiba"), który to przypisywał im właściwości przeciwrakowe[4]. Sari i dwoje współpracujących z nią naukowców opatentowało swoje odkrycie dotyczące grupy związków zawartych m.in. w cykorii podróżnik, a mających zastosowanie w leczeniu niektórych nowotworów[5].
        Surowiec zielarski: całe ziele, same płatki lub korzeń (Radix Cichorii). Zawierają glikozyd intubinę, dużo inuliny (ok. 40%), laktucynę, pektynę, cholinę, taraxasterol, sole mineralne i śladowe ilości olejków eterycznych.
        Działanie: korzeń łagodnie pobudza wytwarzanie soku żołądkowego, żółci oraz ma działanie moczopędne. Jest stosowany w wielu mieszankach ziołowych do leczenia zaburzeń trawienia i przy ogólnym osłabieniu.
        Zbiór i suszenie: Całe ziele zbiera się w kwietniu. Korzeń zbiera się w październiku lub na wiosnę. Po wykopaniu należy go szybko umyć i suszyć w temperaturze ok. 40 °C[6].

    Sztuka kulinarna
        Młode listki cykorii można wiosną dodawać do sałatek, ze względu na zawartość witamin C, B i mikroelementów.
        Korzeni cykorii (odmiany var. sativum) po ususzeniu, zmieleniu i uprażeniu do dziś używa się jako ważnego składnika kawy zbożowej. Przy prażeniu zawarta w korzeniu inulina przemienia się w związek o aromacie przypominającym kawę.

CIEKAWOSTKI
    Według legendy kwiaty cykorii swój niebieski kolor zawdzięczają oczom dziewczyny, płaczącej za straconym ukochanym.
    Cykorię podróżnik często sadzi się w zegarach kwiatowych z powodu regularnego otwierania się i zamykania kwiatostanów
Chicory (Cichorium intybus L.)

Stalk
     Reaches a height of 30-120 cm. The stems quite thin, branched, greenish gray, at the base of roughly hairy, break-resistant due to the presence of strong fibers.
Leaves
     On the stems sparsely distributed, small, lanceolate, sessile, entire edges or slightly serrated, with or cordata with arrow root. Leaves hairy on the underside of the bottom, forming a rosette mundane, sino pierzastodzielne, 10-20 cm long.
Flowers
     Flowers blue, sometimes white or pink. Flower baskets about 3-4 cm in diameter, made up of numerous reed flowers, stems mounted on the tops of the stems, and the corners of the side or upper leaves. Leaves cover the basket arranged in two rows, adenoid hairy. Flowers marginal longer, lanceolate. Open only during the day, very durable.
Fruits
     Obovate, 2-5-angular Achenes with a wreath of short scales. Plant wiatrosiewna.
Root
     Taproot, little branched, thick, fleshy, brown and bitter in taste.

APPLICATION
     Medicinal plant - used in herbal medicine since prehistoric times, including in German-speaking countries and Arab, also used in homeopathy. Nil was identified by Sari as one of the plants described by Avicenna (under the name "Hindiba"), which is attributed to the anti-cancer properties [4]. Sari and her two co-researchers patented their discoveries concerning the group of compounds contained, inter alia, in chicory traveler, and applicable to the treatment of certain cancers [5].
         Raw Herb: whole herb, the same cereal or root (Radix Cichorii). Intubinę contain a glycoside, a lot of inulin (40%), laktucynę, pectin, choline, taraxasterol, mineral salts and trace amounts of essential oils.
         Action: root gently stimulates the production of gastric juice, bile, and has a diuretic effect. It is used in many herbal mixtures to treat digestive disorders and the general weakening.
         Harvesting and drying: The whole herb is collected in April. The root is collected in October or the spring. After digging then it should be washed and dried at 40 ° C [6].

TRIVIA
     According to legend, chicory flowers owe their blue color eyes girl crying for a lost lover.
     Chicory traveler often planted in flower clocks due to the regular opening and closing of inflorescences.


[źródło / source: wikipedia]
:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz! ♥
Będzie mi miło, jeśli odwiedzisz tę stronę ponownie :-)