sobota, 2 sierpnia 2014

SOLAR


       Wczoraj byłam na spotakniu organizowanym przez Pracownię Miejską w Koninie w ramach kampanii „Made by Koninianin. Made by Koninianka”...
      Yesterday I was at a meeting organized by the Municipal Laboratory in Konin in the framework of the campaign "Made by Koninianin. Made by Koninianka "...

http://www.solar-company.com.pl/

Zapraszam do obejrzenia całego postu :)
     Wczoraj byłam na spotakniu organizowanym przez Pracownię Miejską w Koninie w ramach kampanii „Made by Koninianin. Made by Koninianka”.
Gościem głównym była wiceprezeska marki SOLAR - Aleksandre Danel, która podzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą z dziedziny mody, opowiedziała o swoich początkach, ścieżce kariery oraz zarządzaniu firmą. Spotkanie było bardzo interesujące.

     A oto kilka słów o luksusowej firmie odzieżowej, jaką jest SOLAR:
"Solar Company S.A. jest jedną z wiodących i jednocześnie najbardziej efektywnych firm na polskim rynku odzieżowym.
     Solar Company jest właścicielem marki Solar, jednej z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku marek modowych skierowanych do kobiet. Jako lider wysokogatunkowych dzianin oferuje oryginalne wzornictwo i zapewnia wysoką jakość wykończenia. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych (torebki, paski, czapki, kapelusze, chusty, szaliki, rękawiczki, okulary przeciwsłoneczne, parasolki oraz biżuteria). Kolekcje marki tworzone są z myślą o kobietach aktywnych zawodowo, młodych duchem, dbających o swój wygląd, ceniących elegancję z odrobiną ekstrawagancji. Podstawą sukcesu marki Solar jest łączenie światowych trendów z oczekiwaniami polskich klientek. W ramach swoich kolekcji Grupa proponuje kilka całościowych linii o miejskim, i jednocześnie eleganckim charakterze, uzupełnionych o szeroką gamę akcesoriów. Każdego roku projektowane są trzy główne kolekcje obejmujące sezony: wiosna-lato, jesień-zima oraz karnawał.

     Grupa Solar stale rozwija sieć sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą i obejmuje ona obecnie łącznie 233 placówki (sieć sprzedaży Grupy w Polsce obejmuje 187 punktów handlowych, składającą się z 78 sklepów własnych (w tym 11 sklepów typu outlet), 12 sklepów franczyzowych oraz 96 sklepów partnerskich). Od kilku lat Grupa jest również obecna na rynkach zagranicznych poprzez sieć sklepów partnerskich i franczyzowych, która obejmuje obecnie 46 sklepów (38 partnerskich oraz 8 franczyzowych) zlokalizowanych m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Rosji, Iranie, Ukrainie oraz na Słowacji i Białorusi."

źródło:
http://www.solar-company.com.pl/
ENGLISH version below photos


     Yesterday I was at a meeting organized by the Municipal Laboratory in Konin in the framework of the campaign "Made by Koninianin. Made by Koninianka ".
The main guest was vice president SOLAR brand - Aleksandre Danel, who shared their experience and knowledge in the field of fashion, talked about his beginnings, career path, and management of the company. The meeting was very interesting.

      Here are a few words about the luxury clothing company, which is SOLAR:
"Solar Company SA is one of the leading and most efficient companies in the Polish clothing market.
      Solar Company owns the brand Solar, one of the most recognizable in the Polish market fashion brands targeted at women. As a leader in high quality knitted offers an original design, and provides a high quality finish. Under the brand name Solar sells signature collections of women's apparel and clothing accessories (handbags, belts, caps, hats, scarves, gloves, sunglasses, umbrellas and jewelry). Collections are created brands for women economically active young at heart, who care about their appearance, who appreciate elegance with a touch of extravagance. The basis for the success of the brand Solar is combining global trends expected to Polish clients. As part of its collection Group proposes several comprehensive lines of the city, and at the same time elegant feel, complemented by a wide range of accessories. Every year, are designed collections covering three main seasons: spring-summer and autumn-winter carnival.

      Solar Group is constantly developing sales network both in Poland and abroad, and it now includes a total of 233 establishments (the Group's sales network in Poland consists of 187 outlets, consisting of 78 owned stores (including 11 outlet stores), 12 shops and 96 franchise stores partnerships). For several years, the Group is also present in foreign markets through a network of partner shops and franchises, which now includes 46 stores (38 franchised partner and 8) are located, among others, in Germany, Great Britain, Russia, Iran, Ukraine, Slovakia and Belarus. "

source:
http://www.solar-company.com.pl/
Prezent od firmy: jedwabna apaszka [Gift of the company: silk scarf].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz! ♥
Będzie mi miło, jeśli odwiedzisz tę stronę ponownie :-)