czwartek, 1 stycznia 2015

2014

     Witam w ostatnim dniu ( i ostatniej godzinie) 2014 roku.
     Podsumowując dla mnie był to niezwykły rok, pełen ciężkiej pracy a także kilku drobnych sukcesów. Kolejny - 2015 - już zapowiada sie bardzo pracowicie. Mam tyle planów  że jeśli uda mi się je zrealizować to będzie to chyba cud... ale najważniejsze jest pozytywne nastawienie do wszystkich wyzwań i zadań, które obraliśmy za cel (dlatego też liczę na to, że ne "zejdę" na zawał przed czerwcem  ;-)  i za rok będę witać 2016 i dziękować za to, co udało mi się osiągnąć ;-) )
     W tym roku - w znacznym stopniu dzięki ukończonej przeze mnie szkole - nauczyłam się wielu rzeczy a najważniejsza z nich że "chcieć = móc" :-) Wyzwania, które jeszcze nie tak dawno wydawały się mnie przerastać, zamieniły się w mój wielki sukces (wielki dla mnie ze względu na to, jaką przeszłam "szkołę życia" i próbę własnych możliwości). Rzeczy, które wydawały się nie osiągalne, nagle stały się moim udziałem..i to z całkiem dobrym wynikiem :-) Momentami bywało ciężko... ale dałam radę... i to w trudnych momentach daje mi siłę na kolejny 2015 rok. Mimo tego momentami mam wątpliwości, czy dobrze wybrałam, że może powinnam dać sobie spokój, zostawić wszystko tak jak jest... tylko to jest sprzeczne z moim bardzo upartym charakterkiem :p W końcu zgodnie z filozofią J.Canfielda trzeba wsiąść odpowiedzialność za swoje życie, ruszyć się z miejsca w którym jesteśmy teraz by móc być tam gdzie chcemy być. A jak podobno powiedział W.Disney: "Skoro potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też to spełnić".
Dlatego życzę Wam wszystkiego dobrego w Nowym 2015 Roku, a przede wszystkim:
- sukcesów
- rodzinnego ciepła
- wsparcia najniższych
- lojalnych przyjaciół
i przede wszystkim zadowolenia z siebie, wiary we własne siły :-)
P.S. A jeśli macie ochotę się poddać, podaję kilka utworów i kilka "motywatorów" które mnie niejednokrotnie pomogły :) [źródło:  mohto.pl, demotywatory etc].

 "Dziś uwierz w siebie, powiedz sobie, Będzie dobrze.
Weź chociaż spróbuj, chce, do tego dążę..."
Zapraszam do obejrzenia całego postu ;-)
English version below photos. 
Grammatik - Każdy ma chwile...
 
 
 
 
 a więc...
 Moje noworoczne postanowienie: :-D
 a na koniec: noworoczna "wróżba" :p
 
;-)
i uważajcie na drogach bo...

    In summary for me it was a remarkable year, full of hard work and a few minor successes. Another - 2015 - already promises to be very busy. I have so many plans that if I manage to achieve this would be a miracle ... but probably the most important thing is a positive attitude to all challenges and tasks that we set ourselves the target (which is why I hope that the ne "get down" of a heart attack before June; -) and for the year 2016 I greet and thank for what I have achieved;-))
      This year - largely thanks to the finished my school - I learned a lot of things that most important of them "want = to":-) The challenges that not so long ago seemed to overwhelm me, turned to my great success (big for me due to the fact that I went through "school of life" and an attempt own capabilities). Things that seemed not achievable, suddenly became my udziałem..i it with pretty good results:-) Sometimes it hard at times ... but I gave advice ... and that in difficult times it gives me strength for the next 2015 years. Despite this, sometimes I doubt whether I chose that maybe I should give it a rest, leave everything as it is ... but it is contrary to my very stubborn tempered: p In the end, according to the philosophy J.Canfielda need to take responsibility for your life , move from where we are now to be able to be where we want to be. And how W.Disney reportedly said: "If you can dream it, you can do it".
Therefore, I wish you all the best in the New Year in 2015, and most of all:
- success
- Family warmth
- Support the lowest
- Loyal friends
and above all, smugness, self-confidence:-)

P.S. And if you want to give up, I've included a few songs and a few "motivators" that I often helped :) [source: mohto.pl, demotywatory etc].

2 komentarze:

  1. Ale czasami chyba trzeba się poddać jak zbyt długo coś nie wychodzi ... czyli trzeba przyznać, że się przegrało ...

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz! ♥
Będzie mi miło, jeśli odwiedzisz tę stronę ponownie :-)