sobota, 31 października 2015

3D designs

15270017924_bd1a71b40e_k
   Hi everyone!
Today short post about Kinematcs Dress 3D.


What is Additive Manufacturing? 

  Additive manufacturing (AM) describes the technologies that build 3D objects by adding layer-upon-layer of material to build products. Once a file is produced using a 3D modeling software, the additive manufacturing machine  reads the data from the file and lays down successive layers of material to create a 3D object. Additive manufacturing begins with a computer-aided design (CAD) file, which is used as a blueprint to create products. The 3D printer uses the file blueprint to lay down thin layers, measured in microns, of material to build the final 3D object. The materials may range from powders to liquid to sheet.

Kinematics Dress 3D Printed by Shapeways & Acquired created by Nervous System Studios.

   Additive Manufacturing has to ability to create very complex structures.Below text is videoabout an amazing dress designed by Nervous System and 3D printed at New York City factory. Using Kinematics – Nervous System’s 4D printing system that creates complex, foldable forms composed of modules. Designers: Jessica Rosenkrantz and Jesse Louis-Rosenberg created a completely wearable dress that prints in one single folded piece.
Kinematics represents a new approach to manufacturing, which tightly integrates design, simulation, and digital fabrication to create complex, customized products. This is new in traditional modeling and CAD software. 
   Now Kinematics Dress is the component of MoMA collection.
   In the future: there are a lot of possible directions for Kinematics including new products, improved software and incorporating different mechanisms and structures. Nervous System Studios explore how different types of connections can lead to different fabric behaviors.
15698106299_b18695a554_k

Source: SHAPEWAYS

Co to jest Additive Manufacturing?

    Additive Manufacturing opisuje technologie, które budują obiekty 3D poprzez dodanie warstwy po warstwie materiału do budowania produktów. Gdy plik jest produkowany przy użyciu oprogramowania do modelowania 3D, urządzenie do produkcji dodatków odczytuje dane z pliku i ustanawia kolejne warstwy materiału w celu utworzenia obiektu 3D. AM rozpoczyna się od pliku projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), który jest używany jako projekt tworzenie produktów. Drukarka 3D wykorzystuje plan plików do nałożenia cienkich warstw materiału, mierzonych w mikronach, aby zbudować ostateczny obiekt 3D.

Sukienka 3D zaprojektowana przez Nervous System Studios.

   Additive Manufacturing ma możliwość tworzenia bardzo złożonych struktur. Poniżej tekstu jest film o niesamowitej sukni zaprojektowanej przez Nervous System Studios i drukowanej w 3D w naszej fabryce w Nowym Jorku. Korzystanie Kinematics - system drukowania 4D Nervous System Studios, który tworzy skomplikowane, składane formy składające się z modułów. Projektanci: Jessica Rosenkrantz i Jesse Louis-Rosenberg stworzyli suknię, która drukuje w jednym zwiniętym kawałku.
 Kinematics reprezentuje nowe podejście do produkcji, które ściśle integruje projektowanie, symulację i cyfrową fabrykację na tworzenie skomplikowanych, niestandardowych produktów. To jest nowość w tradycyjnym modelowaniu  i oprogramowaniu CAD-owskim.
   Obecnie suknia 3D jest elementem kolekcji MoMA.
   Istnieje wiele możliwych kierunków w tym nowe produkty, ulepszone oprogramowanie i wprowadzenie różnych mechanizmów i struktur. Nervous System Studios przeprowadza badania, jak różne rodzaje połączeń może prowadzić do różnych zachowań tkaniny.

Źródło: SHAPEWAYS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz! ♥
Będzie mi miło, jeśli odwiedzisz tę stronę ponownie :-)